Monthly Archives: Marzec 2017

Otaczające nasze społeczeństwo wydarzenia znajdują swe interpretacje w licznych stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz wydawnictwach prasowych. Nie każdy, kto zasiada przed telewizorem lub bierze do ręki gazetę rozmyśla nad tym co widzi lub co czyta. Szczególnie, gdy owa osoba jest ofiarą tzw. reakcji paraspołecznej, która objawia się bezapelacyjną zażyłością z prezenterem bądź aktorem. Głoszone przez nich kwestie polityczne stanowią dla nich świętość. Jednakże należy pamiętać iż owe osoby wykorzystują wszelkie metody i techniki perswazji bądź manipulacji w przekazie informacji. Owa siła słowa zdecydowanie znajduje swoje zwierciadło w głośnej sprawie, w której brała udział pani Elżbieta Jakubiak. Przeglądarki zawierające termin posłanka Jakubiak życiorys piszą, że od wielu lat pełniła w naszym kraju funkcję reprezentatywną, poprzez jeden wywiad została pozbawiona wszelkich uprawnień politycznych. Śledząc dalej hasło Elżbieta Jakubiak życiorys przeczytamy, że taka decyzję podjął pan Jarosław Kaczyński. Dotyczyła słów aprobaty ze strony posłanki dla pana Migalskiego.

W naszym kraju jest kilka tysięcy licencjonowanych agencji nieruchomości, coraz więcej transakcji kupna-sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości odbywa się właśnie przy udziale tego rodzaju agencji. Jednak jako klienci agencji czy to poszukujący nieruchomości do kupna, czy jeszcze bardziej oferujący do sprzedaży swoją nieruchomość, przed podpisaniem umowy pośrednictwa należy bardzo dokładnie przejrzeć jej zapisy, które czasem mogą być niekorzystne dla nas jako dla klienta agencji. Niektóre biura nieruchomości stosują takie zapisy, przysłowiowym drobnym druczkiem, mówiące o ukrytych prowizjach – przykładem może być sytuacja, kiedy umowa taka zawiera zapis, że w przypadku nie sprzedania nieruchomości w danym czasie agencji należy się zryczałtowana opata. Jeśli taki zapis będzie w projekcie umowy, należy zrezygnować ze współpracy z taka agencją, bowiem z zasady biura nieruchomości nie pobierają żadnych opłat do czasu, kiedy nieruchomość zostanie skutecznie sprzedana albo przynajmniej zostanie zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.

Wykorzystywanie dzieci w konfliktach zbrojnych nie jest niczym nowym i już w starożytnych konfliktach społecznych i wojskowych starano się wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą dzieci wcielone do armii. Na polu walki dorośli i profesjonalnie przygotowywani przez armię żołnierze rzadko kiedy strzelają do dzieci i kobiet, bez względu na wszystko starając się atakować tylko żołnierzy czy bojowników profesjonalnie przygotowanych do walki. Dzisiaj jednak nie brakuje konfliktów społecznych i etnicznych, w których dzieci odgrywają decydującą rolę, albowiem mogą się poruszać po terenach okupowanych i kontrolowanych przez wrogie drużyny bez większego problemu. Przenoszenie broni albo leków przez punkty kontrolne nie jest proste w przypadku dorosłego, którego w każdej chwili można przecież przeszukać. Co innego z dzieckiem, które raczej swobodnie może zmieniać miejsce przebywania. Dlatego w krajach biedniejszych pogrążonych w wojnie domowej dzieci giną tak często i znikają na polu bitwy bez śladu.

W naszym kraju każdy obywatel ma konstytucyjnie zapewniona opiekę lekarska i prawną i może liczyć na pomoc państwa. W Polsce żyją ludzie o różnych standardach życiowych są biedni i bogaci. Polityka państwa zapewnia pomoc ludziom najbiedniejszym w postaci opieki nad ich życiem i pomocą w ich życiu codziennym wynikającą z różnych przyczyn. Ludzie biedni i chorzy nie staja się takimi z dnia na dzień, sprzyjają takiej sytuacji bardzo wiele czynników. Opieka społeczna ma na celu zawsze pomocy drugiej potrzebującej osobie, ale zanim do tego dojdzie to trzeba przeprowadzić wywiad środowiskowy i oceniać stan mieszkania na dzień dzisiejszy. Pomoc społeczna zawsze ma na celu pomaganie innym i obserwuje się coraz częściej że pomocy takiej potrzebuje coraz więcej ludzi młodych wielodzietnych, którzy nie maja za co żyć z braku pracy. Brak pracy to dla wielu rodzin polskich jest problemem bardzo dużym i dlatego polityka społeczna i socjalna ma temu zapobiec. Od niedawna polityka pomocy innym zaczęła mieć bardzo duże znaczenie i jest ważną dziedzina dla innych potrzebujących pomocy od państwa. Pomoc społeczna dla tych najbiedniejszych zapewnia pomoc w postaci zasiłków pieniężnych i innych co jest istotne.

Wbrew pozorom nie jest to trudne w dzisiejszych czasach .Wystarczy mieć odpowiednie poparcie społeczne jak i znajomości. Nic więcej nie jest potrzebne, aby w polityce osiągnąć sukces. Jeśli tylko będzie się miało odpowiednie znajomości na wysokich szczeblach władzy, możliwe będzie szybkie pięcie się po szczeblach kariery w obrębie polityki. Ważne jest również, aby zjednać sobie sympatie wyborców. Dzięki temu, będzie się miało szansę na dostanie się do sejmu. A jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu, będzie się miało realny wpływ na władzę. Jak najbardziej dla każdego polityka jest to bardzo ważna sprawa i do tego właśnie on dąży. Polityk nie musi mieć właściwie żadnego wykształcenia. W polityce jest bardzo dużo przypadków osób, które nie mają wyższego wykształcenia, ale decydują o najważniejszych sprawach w państwie. Dlatego też, jak widać każdy może pretendować do tego, aby móc wykonywać ten zawód. Nie jest to wcale takie trudne. Dlatego też, jeśli tylko ma się aspiracie w tym zakresie, jak najbardziej należy dążyć do tego, aby możliwe było ich zrealizowanie. Odpowiednio dobrze się wtedy na pewno na tym wyjdzie, ponieważ będzie można zostać politykiem mającym realny wpływ na kształt państwa polskiego.