Ekshumacja polega na wydobyciu szczątków Zmarłego i przeniesieniu ich z jednego grobu do drugiego. Najczęściej odbywa się ona na wniosek rodziny, która chce, aby ich bliski spoczął na cmentarzu bliższym ich miejscu zamieszkania. Jednak ekshumacja może odbyć się również w sytuacji, kiedy dana nekropolia będzie likwidowana lub ciało stanowi dowód w dochodzeniu. Każdy proces wydobycia szczątków musi odbyć się zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz zachowaniem dużego bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. 

ekshumacja w Warszawie

Ekshumacje w Warszawie

Pracownicy zakładu pogrzebowego Iredar+ mają niezbędne doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sprawne i bezpiecznie wydobycie szczątek na terenie cmentarzy w Warszawie. W zależności od tego, kiedy odbył się pogrzeb, personel przygotuje skrzynię lub trumnę ekshumacyjną. Pierwsze akcesorium używa się w sytuacji, kiedy nie doszło jeszcze do mineralizacji ciała. Jeśli jednak pogrzeb miał miejsce ponad 15 lat, użyta zostanie trumna ekshumacyjna, w której umieści się szczątki Zmarłego i resztki trumny. Zgodnie z prawem każda ekshumacja może odbyć się od 16 października do 15 kwietnia i tylko w godzinach porannych. Aby wszystko mogło odbyć się sprawnie, wszelkie kwestie urzędowe przejmuje na siebie zakład pogrzebowy Iredar+. Możemy zagwarantować, że cały proces odbędzie się sprawnie i z zachowaniem największego szacunku wobec Osoby Zmarłej.