Zakład Pogrzebowy Iredar+ wyrósł z tradycji rodzinnych. Właściciel firmy Iredar+ – Pan Paweł Woźniak – w branży pogrzebowej działa od 18 lat. Dwie dekady pracy zaowocowały zgromadzoną obszerną wiedzą oraz doświadczeniem w każdej kwestii, związanej z organizacją pogrzebów –  począwszy od eksportacji Zmarłych przez bezpośredni kontakt z Klientem w biurze, aż po profesjonalną obsługę pogrzebu.

karawany Iredar+

Usługi pogrzebowe przy parafii pw. Dzieciątka Jezus

Iredar+ działa przy parafii pw. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Bliskość z kościołem parafialnym i uczestniczenie w codziennym życiu parafii pozwala poznać lepiej potrzeby i oczekiwania mieszkańców Żoliborza oraz okolicznych dzielnic. To wpływa na jakość ceremonii, które są dopasowane w każdym szczególe do specyfiki życia w tej części lewobrzeżnej Warszawy.

Zakład pogrzebowy zintegrowany ze społecznością danej dzielnicy to niewątpliwie nowa jakość ceremonii żałobnych. Zresztą, pogrzeb – jako ostatni etap obecności danego człowieka w społeczności lokalnej – powinien mieć miejsce właśnie w parafii osoby zmarłej. Dzięki mniej lub bardziej częstym kontaktom z mieszkańcami parafii ksiądz, który przewodniczy obrzędom pogrzebowym, może wtedy więcej powiedzieć na temat osoby zmarłej, ponieważ lepiej ją zna. Dzięki temu ceremonia pogrzebowa staje się uroczystością bardziej osobistą, przeżywaną w klimacie prawdziwie rodzinnym.

Kościół pw. Dzieciątka Jezus

Iredar+ to firma rodzinna w służbie Rodzinom. Opierając się na najlepszych tradycjach rodzinnych – oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz usług. Organizujemy zarówno pogrzeby z trumną, jak i kremacyjne. Dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować i przeprowadzić pogrzeby wyznaniowe oraz świeckie. Każda uroczystość pogrzebowa przebiega według wcześniej określonego scenariusza, ustalonego z Rodziną Osoby Zmarłej. Naszym zadaniem jest zaś towarzyszyć Państwu w tych bolesnych chwilach i udzielać niezbędnego wsparcia.