Z myślą o wszystkich, którzy stanęli w obliczu śmierci Bliskiej Osoby i muszą podjąć konkretne działania związane z organizacją pogrzebu, pragniemy przedstawić krótki poradnik. Wierzymy, że pomoże on Państwu przejść przez te trudne chwile z większym spokojem.

poradnik pogrzebowy

Jeżeli dana Osoba umiera w domu:

  1. Należy zawiadomić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub – jeśli jest to niemożliwe – należy zadzwonić na na pogotowie (numer 999 lub 112). Lekarz, który przyjeżdża stwierdza zgon i wystawia odpowiedni dokument. Jest to karta zgonu lub ew. karta statystyczna zgonu.
  2. Będąc w posiadaniu odpowiedniego dokumentu dzwonimy do zakładu pogrzebowego pod całodobowy telefon. W przypadku wyboru zakładu pogrzebowego Iredar+ jest to numer 604 603 701. W najkrótszym możliwym czasie pojawią się u Państwa pracownicy, którzy z wielkim szacunkiem zabiorą ciało Zmarłego do chłodni.
  3. Z kartą zgonu i dowodem osobistym Osoby Zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po odbiór Aktu Zgonu. Co ważne – akt zgonu odbieramy w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowości, w której nastąpił zgon – nie zaś w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego miejscu zamieszkania. Posiadanie kompletu dokumentów pozwala rozpocząć procedurę związana z organizacją pochówku.

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu to:

  • Karta zgonu
  • Akt zgonu
  • Legitymacja ZUS Osoby Zmarłej lub numer świadczenia
  • Akt urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy do ZUS

Warto pamiętać – w przypadku pogrzebów wyznaniowych – że jeżeli pogrzeb będzie odprawiany będzie poza parafią, niezbędna będzie pisemna zgoda od księdza z parafii osoby zmarłej.

Jeżeli dana osoba umiera w szpitalu

Rodzina Osoby Zmarłej powinna udać się do szpitalnego działu „Statystyka” po odbiór karty zgonu. Następne etapy działania są podobne, jak w przypadku śmierci w domu (tj. udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu oraz – z kompletem dokumentów – udanie się do wybranego zakładu pogrzebowego).

Śmierć w wypadku lub z przyczyn nienaturalnych

Może się zdarzyć i tak, że śmierć następuje w wyniku wypadku lub zachodzi podejrzenie, że zgon nie nastąpił naturalnie. W takim przypadku ciało osoby zmarłej zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, a prokuratura decyduje o przeprowadzeniu sekcji zwłok lub o odstąpieniu od niej. Rodzina Zmarłego może odebrać ciało Bliskiej Osoby dopiero po uzyskaniu z prokuratury dokumentu wyrażającego zgodę na wydanie ciała i jego pochówek.

W dalszych procedurach i czynnościach mogą się Państwo zwrócić o pomoc do naszego zakładu pogrzebowego.