Usługi pogrzebowe świadczone przez Zakład Pogrzebowy Iredar+ to m.in.:

 • całodobowa eksportacja osób zmarłych do chłodni (z każdego zakątka Polski);
 • dopełnianie w imieniu Klienta wszelkich formalności związanych z pogrzebem – łącznie z zakupem miejsca na cmentarzu;
 • kremacje;
 • kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS;
 • przygotowanie osoby zmarłej do pochówku (ubieranie, kosmetyka ciała);
 • odzież dla osób zmarłych;
 • odzież dla osób zmarłych;
 • duży wybór trumien i urn;
 • tabliczki, krzyże, relikwiarze, księgi kondolencyjne, oprawa zdjęć;
 • nekrologi do gazety, klepsydry;
 • wieńce, wiązanki z bezpłatnym dowozem na cmentarz;
 • transport uczestników pogrzebu – autokar, bus;
 • oprawa muzyczna;
 • konsolacje, stypy.